Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal


S.C. Hello Travel Club S.R.L. este operator de date cu caracter personal inregistrat la Autoritatea Natională de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal cu numarul 0021437/ 2016.

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, precum si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, SC Hello Travel Club SRL, are obligatia de a administra in conditii de siguranta, cu buna-credinta si in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, doar pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra, un membru al familiei dumneavoastra ori o alta persoana. Scopul colectarii datelor este acela de furnizare de bunuri si servicii.

Sunteti obligat(a) sa furnizati datele solicitate, acestea fiind necesare procesarii solicitarii Dumneavoastra. Refuzul furnizarii informatiilor obligatorii de catre dvs. determina imposibilitatea concretizarii serviciului solicitat. Informatiile inregistrate sunt destinate utilizarii de catre operator si sunt comunicate numai administratiei societatii Hello Travel Club SRL.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiati de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a va adresa justitiei. Totodata, aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati stergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata pe adresa de email a societatii contact@hello-travel.ro, respectiv folosind nr. de fax 0365/818670.
De asemenea, va este recunoscut dreptul de a va adresa justitiei. Daca unele din datele despre dumneavoastra sunt incorecte, va rugam sa ne informati cat mai curand posibil.

Drepturile mai sus mentionate sunt definite astfel in Legea nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date:

Dreptul de acces la date (Art. 13)

„Orice persoana vizata are dreptul de a obţine de la operator, la cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta”. In acest sens, persoana vizata poate solicita de la operator informaţiile prevazute conform legii printr-o cerere întocmita în forma scrisa, datata, semnata si transmisa pe adresa SC Hello Travel Club SRL, str. Secuilor Martiri nr. 3A/24, Targu Mures, jud. Mures.
O dată pe an, în mod gratuit, societatea SC Hello Travel Club SRL va confirma daca utilizeaza date care o privesc sau va inceta orice prelucrare a acestora

Dreptul de intervenţie asupra datelor (Art. 14)

„Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si in mod gratuit:
a)după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi, in special a datelor incomplete sau inexacte;
b)dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi;
c)notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele a oricarei operaţiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat”.
Date fiind acestea, societatea SC Hello Travel Club SRL va rectifica, actualiza, bloca, sterge sau transforma in date anonime toate acele date a caror folosire nu este conforma dispozitiilor legale in vigoare.

Dreptul de opoziţie (Art. 15)

„Persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca date care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. In caz de opozitie justificata prelucrarea nu mai poate viza datele in cauza.

Persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara nicio justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct, in numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop”.

Confidenţialitatea prelucrărilor (Art. 19)

„Orice persoana care actioneaza sub autoritatea operatorului sau a persoanei imputernicite, inclusiv persoana imputernicita, care are acces la date cu caracter personal, nu poate sa le prelucreze decat pe baza instructiunilor operatorului, cu exceptia cazului in care actioneaza in temeiul unei obligatii legale.”